Friday, 16 May 2014

SUMMER LIPS.....


So I'm very excited for summer and I can't wait for it to come, but while I'm waiting impatiently I thought I'll share with you some of my favourite Spring/Summer lipsticks. 

Lipsticks are my favourite part of my make-up, I love to keep my whole make-up natural and let the attention be all on my lips. The way I see it........You can never have too many Lipsticks!!

Hope you like this and if there's other lipsticks you think I should try let me know in the comments. :D


S W A H I L I

Siku za jua zina karibia na mimi mwezenu siwezi tena ku vumilia tena hata kidogo. Kwaivo kuji tarisha mwenye nime chagua baadhi ya rangi zangu za mdomo ambazo napenda kuvaa sana wakati wa summer.

Rangi za mdomo ni kipambo kimoja ambaya napenda kwenye vipambo vyote. Niki chitia make-up napenda sana kufanya uso wangu simple na rangi zote ziwe kwenye mdomo......na nnavo ona mie mwanamke hawezi kua ana lipstick nyingi!

Natumai kua mutaipenda post hiyi nakama una rangi ya mdomo ambayo unaipenda sana, miandikie chini hapo ili namie nijaribu.MAC ~ All fired up

Buying pink lipsticks, I have always straggled to find one that actually looks pink on me. this lipstick is perfect, when I wear it you can tell I am wearing a pink lipstick and it's matte so that's a bonus because I love my mattes. The only downside I guess is that it does come off really fast through-out the day and have to keep re-applying. (which is something I wasn't expecting from a mac lipstick)


Kila niki nunua rangi ya mdoma ya pink nakua napata shida kupata rangi amabayo ina onekana kwenye mdomo, lakin rangi hiyi nime ipenda sana kwa sababu niki jitia unaona asa kwamba nime jitia rangi ya pink. Na nimeipenda zaidi hiyi kwa sababu sio lipstick yaku shine. Kitu kimoja tu ambacho sija penda kuhusu hiyi rangi ni kwamba ina toka kila wakati, sija tumai kuwa itakua hivi kwasa babu ni MAC.

MAC ~ Brave

I love this lipstick.......nude with a hint of pink it's the shade for me and what makes it 10 times better is that it's long lasting. I only put on this baby once and I'm good to go the whole day. 


Naipenda sana rangi hiyi, iko rangi moja na mdomo wangi kwaivo naweza kuivaa na look yoyote ntakayo jipamba. Na sababu nyengine niliyo ipendea sana lipstick hiyi ni kua ukisha itia mara moja haitoki tena siku nzima.
MUA Luxe Velvet Lip Lacquer Criminal: 


"A shocking pink" this baby is hard not to notice when worn! It's bright, long lasting and only for £3.00.....worth every penny. The downside to this is that it dries really fast when putting it on and gets really tacky and becomes hard to blend. But what I do is put a little bit of Vaseline on it and it's perfect.

Rangi hiyi ukijitia ina onekana ukitokeza tu. Ina ngy'ra, ukitia haitoki siku nzima na katika yote ayo nili nunua kwa £3.00 tu!!! Lakini kitu ambacho nilipata shida na lipstick hiyi ni kwamba ukijipaka ina kauka haraka mpaka unakua huwezi kui blend vizuri na ina anza kunyata nyata. Lakin nimepata ufumbuzi mzuri, ukijitia Vaseline kidogo tu inakua nzuri.
Avon Ultra Colour Absolute Lipstick ~ Smooth Plum

I can honestly say this is my favourite out of all these. It's an amazing colour, long lasting and the very best thing about it is that it's PERFECT for the summer time because it has Collagen, Vitamin E, Vitamin C and SPF meaning it's deeply moisturising and protects your lips even after you've taken it off.Katika rangi zote hizo naweza kusema kwamba hiyi ndio rangi nnayo ipenda zaidi ya zote. Inadumu mda mrefu na iko nzuri sana kwa siku za jua kwa sababu  ina Collagen, vitamini E, vitamini C na SPF hizi zina maanisha kwamba ina moisturise mdomo wako na kuulinda hata baada ya kujitoa lipstick. Revlon Colour Burst Matte Balm ~ Shamless

This is a lovely lip crayon, it goes on really smooth and soft. It's amazing that it has a matt finish but does not dry out at all. And the colour is beautiful, I call it my "darker the berry the sweeter the juice" lipstick. :D  Rangi ya mdomo hiyi naipenda sana, Ina pakika vizuri na kilaini. Na uzuri zaidi ni kwamba ina finish ya ukavu lakin hai kaushi mdomo hata kidogo. Na rangi yake masha allah naipenda sana!!.


Saturday, 19 April 2014

10 THINGS THAT MAKE ME HAPPY........
This blog post is an entry for Shirley from Shirley's Wardrobe give-away for hitting 300K+ subscribers on her YouTube channel. (Congrats!!!)

Now the entry was to write one thing that makes you happy under the video or on one of her social media websites (Instagram, Twitter or Facebook). I really liked the idea of thinking of all the things that made me happy that I thought rather than writing one thing that makes me happy instead do a blog post on 10 things that makes me happy. So this is like 10 HAPPY facts about me :D. 

I hope you really like this and if you don't already know about Shirley's blog and YouTube channel, 1st of all WHY?! and 2nd be sure to check her out she's really cool.

1. Chocolate   2.  Painting  3. Walking barefoot   4. Old books 5. Beaches  

6. Finding make-up that works  7. Traveling   8. Sunrises / Sunsets

9. Shopping  10. Seeing my mum happy.
S W A H I L I


Post hiyi ya leo ni ya kuingia kwenye ushindani wa Shirley kutoka kwa Shirley's Wardrobe, anaye towa zawadi kwa kutimiza wanachama 300K+ kwenye channel yake ya YouTube. (Hongera sana!!)

Sasa kuingia kwenye ushindani anataka mtu andika jambo moja ambalo lina mpa furaha moyoni, uyandike mambo haya chini ya vedio yake au kenye mitandao yake mengine (Instagram, Twitter au Facebook). Idea yake nili ipenda sana na wakati nafikiria mambo yote ambayo yananipa furaha moyoni nilipata wazo, kwanini nisi andike kwenye blog. kwa sababu hivi napata kuingia kwenye huu ushindani napia munapata kunifahamu kido :D

Kwaivo hivi ni vitu 10 ambovo vina nifurahisha sana!!
Natumaini muta ipenda post hiyi na kama bado juwahi kumsikia Shirley na channel yake, kwanza kwnini?? na pili jitahid uka angalia huto kua disappointed.1. Chocolate 2. Kuchora 3. Kutembea miguu chini 4. Vitabu vya zamani 5. Kuwa Baharini

6. Kupata vipodozi ambavo vina nifaa 7. Kutembea 8. Kuona jua lina tua au lina zama.

9. Kwenda Madukani 10. Kumuona mama yangu na furaha.Monday, 7 April 2014

TAKE TWO......
Just another way I rocked my Asda jumper. Paired it with a maxi dress and a hint of pink on the nails and lips to give the end look a little bit of glam.

S W A H I L I 

Mtindo mwengine nilova na jampa langu la Asda. Nimevalia na nguo refu na kumalizia na lipstick ya wardi pamoja na kucha, kama ni ng'arishe outfiy yote.

f a b u l o u s f a a.....x x x 

Thursday, 27 March 2014

LIEBSTER AWARD.......
R U L E S/ S H E R I A:

1. Provide a link back to the blogger who nominated you. / Muandike mtu wa blog ambaye alikuchagua.

2. Post 11 random facts about you. / Uandike vipi vya ukweli 11 kuhusu mwenye.

3. Answer 11 random questions set by the blogger who nominated you. / Ujibu maswali 11 ambayo alokuchagua kauliza.

4. Nominate 11 bloggers with under 200 followers for the award (excluding who nominated you) with 11 questions for them to answer. / Uchaguwe watu 11 (akiwa hayumo alokuchagua wewe) walokua hawaja timiza watu 200 anosoma blog zao, na uwaulize masuwali 11 pia.

5. Let the nominees know that you have nominated them. / Uwajulishe watu ulo wachagua.


I was nominated by the lovely Sarah from M O L L Y + B E A N S (Amazing blog you should definitely check her out)


Mimi aliteuliwa na Sarah kutoka M O L L Y +  B E A N S (blog lake zuri sana unapaswa dhahiri  kwenda kuangalia)


F A C T S / U K W E L I:

1. I love learning about other people's cultures. / Napenda kujifunza utamaduni watu.

2. I am really anti-social. / vigumu kwangu kuendelea kuwasiliana na watu.

3. I Love the beach. / Napenda kwenda baharini

4. I can't swim. / sijui kuogelea

5. This is my favourite number. / Naipenda namba hiyi 

6. I am very easily distracted. / Iko rahisi sana kwamie kuanza kitu nsimalize.

7. I want to change the world and if I can't change the world, I want to change  someone's world. / Nataka nibadilishe dunia nakama siwezi kuba dilisha dunia, nataka nibadilishe dunia ya mtu. 

8. I speak to myself when I'm alone. / Naongea pekeyangu kama hapana watu.

9. I over think EVERYTHING! / Nafikiria vitu sana!!

10. I love seafood. / Napenda samaki


11. Being African is my favourite thing about me. / Kuwa muafrica nikitu kimoja ambacho nakipenda kuhusu mie.  

Q U E S T I O N S:

1.  What is your favourite piece of clothing currently? / Nguo gani unayo ipenda sana siku hiz?
My over sized vintage denim shirt, I've been rocking this bad boy forever now. You know when you're not feeling anything in your wardrobe? well this shirt I am never not feeling it and it's one of them piece that goes with everything I have.

Shati yangu ya jinzi, naivaa kial siku. Na nikiwa niko kwenye zile siku ambazo sijikii kuvaa kitu kwenye kabati langu, shati hiyi ina niokoa kila wakati.
2.  Do you have any pets? / Je, una mnyama yoyote?
NO, no pets.
Sina.
3.  What was your favourite holiday? / Holiday yako gani uliyo ipenda sana?
After I finished my studies in 2012 I went travelling around east Africa for three months, It was an amazing experience, learned so much and discovered myself (showed me how proud I am of my heritage and love being who I am) It gave me the chance to see how unique and different I really am, one of the things that makes me stand out.......hence why my Blog is written in two languages.  I LOVE IT!

Baada ya kumaliza masomo yangu mwaka 2012 nilikwenda kutembea Afrika kwa miezi mitatu. Nilijifunza mengi na nka jigundua mwenyewe na kunifanya niupende urithi wangua. Niko mswahili na napenda mwenye.........na hiyo ndio sababu moja kwenye mengi ambayo nandika blog yangu kwenye lugha mbili.

4.  Sweet or Savoury? / Sukari au Chunvi?
Sweet.  Sukari.

5.  Why did you start a blog? / Kwa nini ulianza kuandika blog?

I've been reading blogs and watching YouTube channels for like ever now, and being a lover of fashion, beauty and art I wanted to be a part of it as-well. I didn't have the guts to start a YouTube channel so I started a blog. :D

Niko nasoma blogs na nangalia video katika YouTube mda mrefu sasa. Na kuwa mpenzi wa mitindo, uzuri na sanaa nilitaka na mimi katika yatu wano andika, Na pia nlikua naona haya ya kuweka video....sina nguvu hizo.
  
6.  What is your favourite TV programme? / Kipindi gani unaki penda kwenye TV?
I have so many....currently I am hooked on Revenge.
Natizama vipindi vengi lakin kwasasa ivi nakipenda kipindi kinacho itwa Revenge.
7.  How do you stop the hiccups? / Una nyamazisha vipi kekefu?
Drink water from the wrong side of the cup. 

Kunywa maji kutoka upande wa pili wa kikombe.
8.  What is your favourite drink? / Ni kinywaji gani unayoipenda?
Hot water. Lately that's all I've been drinking really.

Maji ya moto. kusema ukweli ndo nnayo kunywa tu siku hizi.
9.  Name {3} things you would need to have with you if you were stranded on a desert island. /  Taja mambo matatu utakayo chukua ukiwa umepotea kwenye kisiwa peke yako?

Chocolate, My Camera and My bed

Chocolate, Kamera yangu na kitanda yangu

10. What makes you happy? / Nini kina furaha hisha?

I am going with something that's so cheesy but so true. My mum, seeing and making my mum happy brightens up my day. 

Mama yangu, kuona mama yangu na furaha ina nifurahisha moyo wangu. yeye ni muangaza wakivuli changu.
11. What is your favourite song currently? / Wimbo gani unao upenda sana saivi? 
Most played songs on my playlist are Diamond - Number one (Swahili song) and Charly Black - Wine and Kotch. / Nyimbo ambazo naskiliza sana saivi ni Diamond - Number one na Charly Blck - Wine and Kotch.I  NOMINATE / NA WACHAGUA:
Bethany Eales from Bee-bop-a-lula
Kate Johnston from The Makeup Diary
Tammy Joy from Tammy Joy
Katya Varbanova from Home 14
Morgan Kirk from The True Life of KMK
Christal & Christina from Twin Vibes
Ekaterini Florou from ekaterini florou
Livvy Smith from Real Dreamer
Swahili na Waswahili
swahiliworldplanet
Swahili SisYOUR QUESTIONS / MASWALI YENU NI:

1. Why did the chicken cross the road? / Kwanini kuku kavuka barabara?
2. When did you last laugh? / Siku ya mwisho ulo cheka?
3. What was the last film you saw / Mchezo gani wamwisho tizama?
4. If you could change one thing about the world, what would it be? / Kama ungeweza kubadilisha jambo moja dunia, utabadilisha nini?
5. What did you want to be when you grow up? / Je, unataka kuwa nini ukiwa mkubwa?
6. What inspires you? / Nini kinakupa msukumo?
7. Sunrises or sunsets? / Jua zama or Jua toka?
8. What language you would like to master? / Lugha gani ungependa kuongea?
9.What's your pet peeve? / Kitu gani kina kukera sana?
10.  What was the last book you read? / Kitabu jani cha mwisho ulosoma?
11. 5 things you can't live without? / Mambo 5 huwezi kuishi bila?


G O O D   L U C K   E V E R Y O N E !

f a b u l o u s f a a...x x x